האולפנא רואה בחינוך בנות ל"תורה עם דרך ארץ", את עיקר יעודה ועניינה.
באולפנת חורב מספר תוכניות תורניות, לבנות המעוניינות להעשיר את עולמן הרוחני והתורני,
מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה.

מגמה תורנית:

אנו מציעים לתלמידות האולפנא בכיתות י’ ומעלה מגמה תורנית בהיקף של 5 יחידות לימוד, בנוסף על לימודי מגמה אחרת.

בלימודי המגמה התורנית, יש לבנות אפשרות להעמיק את עולמן הרוחני בנושאים המעניינים אותן, בתחומי אמונה ומחשבת ישראל.

תלמידות המגמה זוכות לסיורים חווייתיים ולשבתות מגמה מיוחדות.

לשמחתנו, בכל שנה תלמידות רבות בוחרות להיות שותפות ללימודי המגמה התורנית, ומעבר לחוויית הלמידה וההתפתחות התורנית, ניגשות לבגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד ומצליחות מאוד.

מדרשת “דרשתי קרבתך”

שנים רבות מתקיימת באולפנת חורב מדרשה לתלמידות בכיתות י”א וי”ב המעוניינות להעשיר את עולמן התורני והרוחני.

בימי חמישי בתום הלימודים, מתקיימים שיעורי העשרה במגוון נושאים תורניים מפי רבנים ורבניות ועל פי רצונן ובחירתן של התלמידות.

הנושאים הנלמדים הם בנושאי פרשת שבוע, אמונה, חסידות ועוד.

האחריות על פעילות המדרשה היא בידי תלמידות הדואגות בין היתר, גם לכיבוד ולאווירה מיוחדת לבנות הנשארות ללמוד לשמה.

נבחרת תנ”ך:

“טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף”

באולפנת חורב קיימת נבחרת תנ”ך לתלמידות המעוניינות להעשיר את ידיעותיהן בלימוד התנ”ך.

הלמידה מבוססת בעיקרה על הכנה לחידון התנ”ך העולמי לנוער המתקיים בכל שנה, אולם תלמידות

רבות שותפות לתוכנית לשמה גם ללא כוונה להשתתף בחידון.

לימוד גמרא:

בכל שנה מתקיימים באולפנא שיעורי גמרא עם ראש האולפנא בקבוצות קטנות לכל שכבות הגיל, לבנות המעוניינות בכך.

הלימוד כולל מבוא לתושב”ע ולימוד גמרא ישיבתי לפי גיל התלמידות ורמת ההיכרות של הבנות עם עולם הגמרא.

 לשמחתנו, באולפנא מספר תלמידות הלומדות דף יומי בגמרא על סדר הלימוד העולמי.

האולפנא מעודדת זאת בדרכים שונות.

קבוצות לימוד לשמה:

כל שנה מתקיימים שיעורי העשרה תורניים בקבוצות קטנות לבנות המעוניינות בכך, בנושאים תורניים מגוונים.

השיעורים מתקיימים לפי רצונן ובחירתן של התלמידות ובזמן שנח להן, לפעמים על חשבון שיעורים ולפעמים בהפסקות.

מדרשת YU:

בשנת הלימודים תשפ”ג, נפתחה בשעה טובה שלוחה של הישיבה יוניברסיטי – YU בישראל.

בית המדרש לנשים המשלב לימודים תורניים ברמה גבוהה במיוחד עם לימודים אקדמיים, שוכן בבית המדרש באולפנת חורב.

אנו שמחים על החיבור הזה הנותן לבנות האולפנא השראה של חיבור של “תורה עם דרך ארץ” גם בהמשך הדרך בלימודים אקדמיים במסגרות השונות.