מגמת ביולוגיה

הידע הביולוגי מהווה בסיס נרחב לתחומי מחקר נוספים כגון: ביואינפורמטיקה, ביוטכנולוגיה, רפואה, רוקחות ומקצועות פרה רפואיים.

התגליות המשמעותיות בחקר הגנום האנושי הופכים את הביולוגיה למדע שהוא מן המתקדמים בעולם המודרני. ענפים נוספים בביולוגיה – גנטיקה, חיסון, חקלאות, פיזיולוגיה של גוף האדם ועוד – אף הם תורמים רבות לידע שאפשר ליישמו בחיי היום יום. לימודי הביולוגיה מקנים לנו יידע עדכני ויישומי המצעיד אותנו לחידושי המאה ה- 21.

נושאי חובה

התא:   מבנה התא
*    אנזימים
*    מעבר דרך קרומים (דיפוזיה, העברה פעילה)
*    גנטיקה מולקולרית
אקולוגיה:     
 *    השפעת גורמים אביוטים וביוטיים על בית גידול
*    יחסי גומלין בין היצורים בטבע
*    השפעת האדם על הסביבה, שמירת איכות הסביבה
פיסיולוגיה של אדם:             
*  מבנה ותפקוד של מערכות בגוף האדם כגון: מערכת הדם, הנשימה, ההפרשה ועוד.

נושאי בחירה

 יבחרו 3 מתוך הנושאים הבאים:
רביה :
מערכות רביה ותהליכי רביה בצמחים, בע”ח ובבני אדם.
מיקרוביולוגיה :
תכונות חיידקים, חיידקים ומחלות, מערכת החיסון, מחלות “חדשות”, וירוסים
גנטיקה:  
הורשת תכונות על פי חוקי ההורשה.
הבנת מבנה חומצות גרעין (דנ”א ורנ”א).
השפעת גנים על עיצוב תכונות.  בקרה של גנים וסרטן.   עקרונות בהנדסה גנטית.

הרחבה בנושאי דם והפרשה

נושא מחקרי מתחלף 

כגון: “מאלפי הגנים”  – הרחבה בנושא ביוטכנולוגיה. “מגוון המינים הביולוגי”.
לכל קבוצת בנות ישנה חובה לבצע עבודת חקר בנושא ביולוגי הכוללת ניסויים הקשורים לתופעה מסוימת במעבדה. העבודה תכלול תכנון וביצוע ניסויים מבוקרים.

הרכב הציון בבחינת הבגרות
 :

1   יחידה–  מבחן מעבדה 

1 יחידה – ביו חקר 

3  יחידות –  בגרות עיונית

דרישות לכניסה

לפי המלצת מורה לביולוגיה ומחנכת. יתקיימו בע”ה סיורים לימודיים ונתנסה בעבודת מעבדה במעבדות באוניברסיטה העברית. בשעורים נכיר תהליכים בעולם הטבע הקסום, מתוך ראיה והבנת התהליכים ניתן לראות מעט מן החכמה בעולמו הנפלא של הקב”ה. הבנות תתבקשנה להשתתף בהוצאות הכרוכות בסיורים.