מגמת ארץ ישראל

אהבת הארץ, תורה ויראת שמים

“והיה כי יביאך ה’ אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך” (שמות יג). “שלא תהא בעיניך כירושת אבות, אלא תהא בעיניך כאילו היום היא נתונה לך”  (מכילתא, בא).

מטרותינו

א) לחנך לאהבת הארץ, ובאמצעות הנחלת הערכים המגולמים בה לחנך לאהבת תורה ויראת שמים .

ב) לפתח יכולות חשיבה ומחקר.

ג) ללמד ולהגיע להישגים מרביים בבחינת הבגרות.

מבנה התכנית

א) בכיתה י’,      ירושלים + מבואות ללימודי א”י = יחידות לימוד אחת.

ב) בכיתה י”א,   מישור החוף + ירושלים = 2 יחידות לימוד.

ג) בכיתה י”א,    גיאוטופ (עבודת מחקר עצמית) = יחידת לימוד אחת.

ד) בכיתה י”ב,    צפון הארץ = יחידת לימוד אחת.

סיורים לימודיים

א) חלק ניכר מתכנית הלימודים של יחידות ירושלים ייערך בשטח.

ב) קיום הסיורים מותנה באישור רשויות החוק, בכפוף לנהלי משרד החינוך, ובתיאום עם צרכי מערכת הלימודים.

ג) אנו קוראים לכם, ההורים, להצטרף לסיורים שלנו, לאו דווקא כמלווים אלא כשותפים בחוויה החינוכית שלנו .