מגמה תורנית

רוצה לבנות את עולמך הרוחני?

 

רוצה ללמוד תורה לשמה?

יש לך שאלות באמונה ורצית לקבל עליהן תשובות רציניות ומעמיקות?

רוצה להכיר יותר את העולם התורני – ולא יודעת איך?

בן אדם, עלה למעלה עלה,
כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח,
כנפי נשרים אבירים.
אל תכחש בם פן יכחשו לך.
דרוש אותם – וימצא לך מיד.
(מרן הרב קוק זצ”ל, אורות הקודש).

בתכנית יתקיים לימוד תורני מתוך שמחה ודיבוק חברות.

המגמה התורנית – היא המקום בשבילך!

מבנה תכנית הלימודים ובחינת הבגרות

במסגרת לימודי המגמה, תלמידות המגמה תיגשנה ל 5 יח”ל במחשבת ישראל, בנוסף ל 5 יח”ל בתנ”ך ובתושב”ע.

כמו כן, תכרנה התלמידות את לימוד הגמרא בצורה שיטתית במהלך השנים, ותקבלנה כלים להבנת הסוגיות.

המעוניינות תוכלנה לגשת לבגרות בגמרא בהיקף של יחידה אחת במקום יחידת “במעגלי המשנה”.

נושאי הלימוד במגמה

• בניין אמונה מסודר

• עיסוק בשאלות יסוד במחשבת ישראל –

מציאות ה’

תכלית הבריאה

מצוות – למה ניתנו?

דת ומדע – הילכו שניהם יחדיו?

ייחודו של עם ישראל

• הכרות עם ספרות חז”ל – משנה וגמרא.

• סדנאות בהתפתחות רוחנית.

• הכרות עם עולם החסידות.

• מפגש עם דמויות תורניות בעלות שיעור קומה.

• פעילויות חווייתיות (סיורים, שבתות ועוד)